Rehabilitacja

Rehabilitacja lecznicza ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz poprawę jakości życia.

W ramach rehabilitacji leczniczej oferujemy Państwu :

 1. Świadczenia ambulatoryjne – świadczenia udzielane pacjentom poruszającym się samodzielnie, którzy wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii w zakresie;
 • Lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej realizowanej przez poradę lekarską rehabilitacyjną,
 • Fizjoterapii ambulatoryjnej realizowanej przez zabieg fizjoterapeutyczny.

Zasady udzielania świadczeń:

 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego - skierowanie na zabiegi straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji/fizjoterapii w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia
 • W ramach świadczeń jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.
 • Pacjentowi przysługują zabiegi z zakresu (o rodzaju zabiegu decyduje lekarz):
  • Fizykoterapii: elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, krioterapia,
  • Kinezyterapii: indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych), pionizacja, ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia izometryczne, nauka czynności lokomocji, zabiegi z wykorzystaniem wyciągów.
  • Masażu.
 1. Świadczenia domowe

O konieczności skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasady udzielania świadczeń:

 • Informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej musi być zawarta na wystawionym skierowaniu. Termin domowej lekarskiej porady rehabilitacyjnej
  i zabiegów w domu ustala się po otrzymaniu skierowania w BOP.
 • Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym w trakcie których może być wykonywanych do pięciu zabiegów dziennie.